Algemene voorwaarden

Koningskinderen hanteert de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang
Dagopvang en Buitenschoolse opvang van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Deze versie uit 2017 is de meest recente versie. De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze contracten voor dagopvang en BSO.

Aanvullend op de Algemene voorwaarden van de branche, heeft Koningskinderen leveringsvoorwaarden opgesteld. Per 1 januari zijn de volgende Aanvullende leveringsvoorwaarden van kracht.