In de praktijk

De Reggio-methode heeft een sterke hang naar de natuur. Natuurlijke materialen en kleuren vindt u terug in de inrichting, het speelgoed en de wijze waarop we werken.

We werken veel met materiaal van buiten (takken, mos, bladeren, steentjes enz.) en afvalmateriaal (schoenendozen, keukenrollen en melkpakken).

Veel van de thema’s waar we over werken worden door de kinderen zelf ingebracht (herfst, sneeuw, water, vakantie enz.), dingen die de kinderen meemaken, waar ze mee in aanraking komen. Soms bedenken we zelf een thema dat weer aansluit op bijvoorbeeld een uitstapje. Binnen een thema worden allerlei activiteiten georganiseerd. Kinderen worden gestimuleerd of uitgedaagd tot activiteiten, maar nooit gedwongen!

Alle werkstukjes die de kinderen maken worden tijdens de themaperiode opgehangen en bewonderd! Na het beëindigen van een thema krijgt ieder kind zijn of haar werkstukken mee naar huis of krijgen ze een mooi plekje in het Groeiboek. Het Groeiboek laat met foto’s, verhaaltjes, mooie tekeningen, werkstukjes en ons Kindvolgsysteem een overzicht zien van de ontwikkeling van uw kind. Wanneer een kind 4 jaar wordt en afscheid neemt op de kinderdagopvang krijgt het zijn of haar Groeiboek mee naar huis.

!!! Kinderen gaan pas aan de activiteiten meedoen als zij daar in hun ontwikkeling aan toe zijn. Voor baby’s zijn er eigen activiteiten zoals spelletjes, liedjes zingen en lekker knoeien met verf. De activiteiten zijn er voor alle kinderen op gericht om te ontdekken, om uit te vinden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.