Informatie Flexibele Opvang

Indien u geen vaste dag of dagen per week wil afnemen, is Flexibele Opvang misschien een goede oplossing. Deze vorm van opvang bied flexibiliteit om een beperkt aantal dagen kort van tevoren vast te leggen op basis van uw wensen.

Voor de flexibele opvang die we bieden voor zowel de Kinderdagopvang (0-4 jaar) als voor de Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar), zijn een aantal regels verbonden. Hieronder volgen die regels;

• Reservering geschiedt door middel van een aanvraag 1 week van tevoren aan de voorafgaande maand aangegeven te worden bij onze administratie info@koningskinderen.nl

• Indien de reservering later gedaan wordt, zal deze in overleg met de groepsleiding afgestemd moeten worden. In beiden gevallen zal de reservering geregistreerd worden op het Maandformulier.

• Het minimaal aantal afnamedagen is voor de Buitenschoolse Opvang 4 dagen en voor de Kinderdagopvang 8 dagdelen. Het maandbedrag bij de Buitenschoolse Opvang is afhankelijk van het aantal uren, binnen de minimaal af te nemen 4 dagen.

• Wijzigingen dienen tijdig, één week voor de gewenste datum, per email of aan de groepsleiding doorgegeven te worden. Indien dat niet het geval is wordt deze als afname in rekening gebracht.

• Alle vooruit gereserveerde, maar niet afgenomen dagen of dagdelen, kunnen niet meegenomen worden naar een volgende maand. Deze zullen in die zin vervallen.

• U ontvangt in de maand voorafgaande aan de opvang, een factuur van de vaste- (afgesproken) of minimale omvang af te nemen dagdelen.

• De extra afgenomen dagen of dagdelen worden achteraf in de volgende maand gefactureerd.

• Een kind zal zoveel mogelijk op dezelfde groep opgevangen worden. Wanneer dit niet mogelijk is zal er in overleg gekozen worden voor een andere groep.

• Per locatie is er een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor Flexibele Opvang. Wanneer er veel vraag is naar Flexibele Opvang op een bepaalde locatie, Kan het zo zijn dat het niet mogelijk is om alle verzoeken in te willigen. Voor de Kinderdagopvang bieden wij u dan de mogelijkheid om uw kind te laten opvangen op een andere vestiging van Koningskinderen in Oosterbeek.