Informatie Tussenschoolse Opvang

Locaties

Koningskinderen biedt Tussenschoolse Opvang (TSO) voor kinderen van 4 tot 12 jaar op twee locaties in Oosterbeek.

BSO/TSO Paleis Eigenwijs
Kinderen van De Mariënborn en De Marlijn kunnen terecht bij Paleis Eigenwijs. Deze BSO/TSO-locatie maakt deel uit van een Brede School. Onder één dak met de scholen kunnen kinderen op deze opvanglocatie gebruik maken van Voorschoolse Opvang (VSO) Vroegwakker!, overblijven (zonder lunchtrommel) bij Eetcafé Jammie!(TSO) en de BSO.

BSO/TSO Villa Vorstelijk
Kinderen van De Paasbergschool kunnen terecht bij Villa Vorstelijk om over te blijven. Op loopafstand van de school bieden we op deze locatie naast het overblijven ook VSO Vroegwakker! en BSO Villa Vorstelijk. Meer informatie over de locaties vindt u onder het kopje Locaties.

Inschrijving en plaatsing

Wanneer u besluit uw kind(eren) in te schrijven bij Koningskinderen, dan kunt u gebruik maken van het Inschrijfformulier Eetcafé Jammie!
Wanneer wij uw kind(eren) kunnen plaatsen nemen wij contact met u op en brengen wij u op de hoogte van ons plaatsingsaanbod. Dit plaatsingsaanbod blijft twee weken van kracht. Soms komt het voor dat wij ouders een aanbod doen dat afwijkt van de gewenste dagdelen. Mocht u flexibel zijn in uw werkschema(s), dan horen wij dat graag, misschien zijn er op andere dagdelen meer mogelijkheden om uw kind(eren) te plaatsen of kunnen wij meedenken welke vorm van opvang (soort contract) het best bij uw situatie past.
Omdat wij maanden vooruit plannen kunnen wij u vaak wel een indicatie geven over de mogelijkheden tot plaatsing. U kunt ons altijd even bellen.

Welkom op onze Eetcafé Jammie!

Eten, spelen, frisse neus? Ja! Om 11.30 arriveren onze pedagogisch medewerkers (TSO en BSO) om de tafels te dekken en de lunch te verzorgen. Vanaf 12.00 uur komen de kinderen binnen om te lunchen. Jassen en tassen worden opgehangen, de handen gewassen en dan aan tafel.
Aan tafel is er tijd en aandacht voor een gezellig gesprek en eten de kinderen onderwijl hun lunch. De lunch bestaat uit een verantwoorde broodmaaltijd (bruin brood) waarbij de kinderen keuze hebben uit meer dan 10 soorten beleg waarvan minimaal zes soorten hartig beleg. Naast de boterhammen wordt er dagelijks een extraatje geserveerd, bijvoorbeeld een soepje, tosti, ontbijtkoek, fruit, o.i.d. Na afloop helpen de kinderen met het afruimen van hun eigen tafel. Voor of na de lunch is er gelegenheid om binnen of buiten te spelen onder begeleiding. De groep wordt naar behoefte opgesplitst in Boven- en Onderbouw(rekening houdend met leeftijd). Bij mooi weer spelen we naar behoefte buiten en alleen bij slecht weer blijven we allemaal binnen.

Wanneer de scholen weer beginnen (13.15 uur) worden op Paleis Eigenwijs groep 1 en 2 weer teruggebracht naar hun lokaal en gaan de oudere kinderen weer zelf terug naar hun lokaal. Op Villa Vorstelijk lopen we om 13.05 uur terug naar De Paasbergschool met alle kinderen. Op het schoolplein lopen de oudere kinderen naar hun eigen lokaal. Kinderen uit groep 1 en 2 begeleiden we tot in hun lokaal.

Voeding

Bij Eetcafé Jammie! (en op de BSO) krijgt uw kind als lunch een gevarieerde broodmaaltijd. De eerste boterham eet iedereen hartig, daarna mag uw kind zelf een belegsoort kiezen. Wanneer een kind meer dan vier boterhammen eet, wordt instemming van de ouders gevraagd. Bij de lunch wordt melk, karnemelk, sap of thee gedronken. Elke dag zorgen wij voor iets extra’s bij het eten. U moet dan denken aan een kop soep, ontbijtkoek, crackers e.d. Verder is er altijd fruit voor de kinderen die daarvan houden. Wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen vragen wij u dit duidelijk te melden bij de leiding. Wij kunnen rekening houden met een dieet wanneer het gaat om het weglaten van een voedingsmiddel uit de door ons aangeboden lunch. Wanneer uw kind bijvoorbeeld soyaproducten gebruikt of alleen glutenvrije producten eet moeten deze voedingsmiddelen van thuis worden meegebracht.

Afmelden

Wanneer uw kind(eren) een dag niet komt overblijven verzoeken wij u dringend dit aan ons te melden. Wij rekenen namelijk op uw kind(eren) en zullen u dan ook thuis of op uw werk bellen als uw kind niet bij ons is aangekomen. Is uw kind ziek dan moet u er ook aan denken uw kind bij ons ziek en weer beter te melden, zodat wij weten wanneer wij wel en niet op uw kind kunnen rekenen.
Het telefoonnummer van BSO/TSO Paleis Eigenwijs is 06 10965611.  Op dit nummer kunt u de groepsleiding of het antwoordapparaat bereiken. Het telefoonnummer van BSO/TSO/KDV Villa Vorstelijk is 026 3392399.

Ziek

Zieke kinderen kunnen niet naar de TSO. Als een kind tijdens het verblijf bij Eetcafé Jammie! ziek wordt (bij 38,5 graden koorts of hoger, overgeven of acute diarree), wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd het kind op te halen. Het is dus noodzakelijk dat u altijd bereikbaar bent voor ons. Voor noodgevallen vragen wij ouders om een achtervangadres te noteren op het Formulier Kindgegevens.

Medicijnen

Wij dienen alleen medicijnen toe op doktersadvies. Ook wordt een medicatieformulier met u ingevuld, met daarop informatie over het soort medicatie, de dosering, tijdstip(pen) van toediening, etc. Dit in verband met de Wet BIG.

Verzekering

Alle kinderen, pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn door Koningskinderen volledig verzekerd.
Koningskinderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan, of verlies en/of diefstal van uw eigendommen.