Informatie Voorschoolse Opvang

Locatie

Koningskinderen organiseert, bij voldoende animo, Voorschoolse Opvang (VSO) Vroegwakker! voor kinderen van 4 tot 12 jaar op de BSO-locaties Paleis Eigenwijs en Villa Vorstelijk.
Kinderen verblijven onder begeleiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in de groepsruimten van de BSO tot het tijd is om naar school te gaan. Omdat deze opvang alleen kan worden geboden bij voldoende animo willen wij ouders adviseren om op voorhand te informeren naar de mogelijkheden.

Inschrijving en plaatsing

Wanneer u besluit uw kind(eren) in te schrijven bij Koningskinderen, dan kunt u gebruik maken van het Inschrijfformulier Vroegwakker! Er zijn twee manieren om Voorschoolse Opvang bij ons af te nemen, vaste dagen opvang op contract of flexibel met een 10x opvangkaart, of een combinatie van beiden.
Wanneer wij uw kind(eren) kunnen plaatsen nemen wij contact met u op en brengen wij u op de hoogte van ons plaatsingsaanbod. Dit plaatsingsaanbod blijft twee weken van kracht. Soms komt het voor dat wij ouders een aanbod doen dat afwijkt van de gewenste dagdelen. Mocht u flexibel zijn in uw werkschema(s), dan horen wij dat graag, misschien zijn er op andere dagdelen meer mogelijkheden om uw kind(eren) te plaatsen of kunnen wij meedenken welke vorm van opvang (soort contract) het best bij uw situatie past.

Welkom bij Vroegwakker!

Even gezellig samen kletsen, een boekje lezen, een spelletje doen en dan naar school. Vanuit Paleis Eigenwijs brengen wij de kinderen van groep 1 en 2 om 8.20 uur naar hun eigen groep, de grote kinderen lopen zelf naar hun groep. Bij Vroegwakker! vanuit Villa Vorstelijk begeleiden wij alle kinderen naar het schoolplein van De Paasberg en de kinderen uit groep 1 en 2 tot in de groep.

Voeding

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid te ontbijten bij Vroegwakker!, voor onze gedekte tafel (zoals de lunch bij Eetcafé Jammie!) wordt € 2,- extra in rekening gebracht. Een eigen ontbijt meenemen mag ook.

Afmelden

Wanneer uw kind(eren) een dag niet naar Vroegwakker! komt, verzoeken wij u dringend dit aan ons te melden. Is uw kind ziek dan moet u er ook aan denken uw kind bij ons ziek en weer beter te melden, zodat wij weten wanneer wij wel en niet op uw kind kunnen rekenen.
Het telefoonnummer van BSO/TSO/VSO Paleis Eigenwijs is 06 10965611. Het telefoonnummer van BSO/TSO/VSO/KDV Villa Vorstelijk is 026 3392399. Op dit nummer kunt u de groepsleiding of het antwoordapparaat bereiken.

Ziek

Zieke kinderen kunnen niet naar Vroegwakker!. Als een kind tijdens het verblijf bij de VSO ziek wordt (bij 38,5 graden koorts of hoger, overgeven of acute diarree), wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd het kind op te halen. Het is dus noodzakelijk dat u altijd bereikbaar bent voor ons. Voor noodgevallen vragen wij ouders om een achtervangadres te noteren op het Formulier Kindgegevens.

Medicijnen

Wij dienen alleen medicijnen toe op doktersadvies. Ook wordt een medicatieformulier met u ingevuld, met daarop informatie over het soort medicatie, de dosering, tijdstip(pen) van toediening, etc. Dit in verband met de Wet BIG.

Verzekering

Alle kinderen, pedagogisch medewerkers en stagiaires zijn door Koningskinderen volledig verzekerd.
Koningskinderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan, of verlies en/of diefstal van uw eigendommen.

Wet Kinderopvang

Voorschoolse Opvang Vroegwakker! valt onder de Wet Kinderopvang, wanneer uw kind er gebruik van maakt komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op de volgende website van de belastingdienst kunt u gemakkelijk uitrekenen op welke tegemoetkoming u kunt rekenen: www.toeslagen.nl/reken/kinderopvangtoeslag.