Ouderportaal

Bij Koningskinderen ontvangen alle ouders/verzorgers voor de startdatum van hun contract een inlogcode voor het gebruik van het Ouderportaal, ofwel de App van Koningskinderen. Deze App is speciaal ontwikkeld voor gebruik op smartphone of tablet.

Binnen de App kunnen ouders op elk moment van de dag hun gegevens beheren.

Om een idee te geven van de functies binnen onze App:

Contact- en kindgegevens zijn direct inzichtelijk en te wijzigen. Nieuwe contactpersonen toevoegen inclusief het toestemming geven voor het ophalen van de kinderen (bijvoorbeeld een buurvrouw of oma die de kinderen kan komen ophalen).

ouderapp

Verder kunnen ouders hun kind aanmelden voor een extra dag opvang of juist afmelden wanneer het ziek is, met vakantie of afwezig voor andere plannen die dag. Hiervoor geldt ons Contractdagenbeleid.

Ouders kunnen eenvoudig een kort bericht versturen naar de groepsleiding van hun kind.

De App wordt dan ook voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel buiten de breng- en haalgesprekjes om. Voor de allerkleinsten is dit contact intensiever om ouders te informeren over het slaapritme, het voedingsschema en het welbevinden van hun kind op de groep. Naarmate het kind ouder wordt zal de informatie van de groepsleiding steeds meer gespitst zijn op het groepsproces en de projecten waar de kinderen zich mee bezig houden. Daarnaast kunnen we ook eenvoudig foto’s delen met ouders.

Andersom vindt de groepsleiding het heel prettig om op de hoogte te zijn van zaken rondom een kind die van invloed zijn op het gedrag of welbevinden wanneer het verblijft op onze opvang.

Hier een korte gebruikershandleiding van de App.