Onze visie

Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken.

Onze visie is geïnspireerd door de visie van Reggio Emilia, een visie uit de gelijknamige streek in Noord-Italië waar men in 1997 de prijs ontving voor de beste kinderopvang in Europa. Reggio Emilia gaat uit van de 100 talen van een kind. De 100 manieren die een kind heeft om zich te uiten (muziek maken, kleien, schilderen, dansen, zingen, tekenen enz.) zijn heel belangrijk. Vooral de fase van het leven waarin het de spreektaal amper beheerst.

De Reggio-werkwijze laat kinderen zelf hun wereld ontdekken en weigert te werken met “hapklare brokken” zoals complete Barbie-sets of plastic gevechtsspeelgoed. Wij werken graag met speelgoed en materiaal dat kinderen prikkelt hun fantasie te gebruiken. Dit doen we het liefst in de vorm van projecten, zodat kinderen zich echt in iets kunnen verdiepen. Wanneer we creatief bezig zijn speelt het proces, de weg ernaar toe, een belangrijkere rol dan het eindresultaat. Wat komt er op je pad, hoe overleg je met elkaar en wat ontdek je hiermee…..Vanuit het oogpunt van een jong kind, valt er nog eindeloos veel te ontdekken! Wij hopen dat deze werkwijze u net zo aanspreekt als ons.

Naast de visie van Reggio Emilia laten we ons inspireren door het gedachtegoed van de Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon. Hij kwam tot de conclusie dat opvoeders vaak macht gebruiken omdat ze niets beters weten en geen ervaring hebben met andere methoden om conflicten van mensen onder elkaar op te lossen.

De essentie van zijn opvoedingsmethode is: kijk naar kinderen, luister naar wat ze te vertellen hebben en neem hen serieus. Sta niet meteen klaar met een oplossing om verdriet weg te nemen, maar laat hen zelf een oplossing bedenken.

In de methodiek van Gordon staat actief luisteren centraal. Je moet heel goed luisteren naar wat een kind wil vertellen, verbaal en of non-verbaal. De leidster verwoordt wat zij denkt dat het kind wil zeggen. Zit ze met haar reactie goed, dan zal het kind dit laten blijken. Zit ze ernaast, dan kan het kind haar corrigeren, net zo lang totdat ze heeft begrepen wat er in het kind omgaat. Hierdoor voelt het kind zich begrepen en geaccepteerd, hetgeen bijdraagt aan een goede opvoedingsrelatie.

Als u meer wilt weten over Reggio Emilia of de Gordonmethode, dan kunt u contact opnemen met Koningskinderen. Tevens staan er een aantal links op de links pagina met meer informatie over Reggio Emilia en Gordon.