Op de werkvloer

Waar kan een kind helemaal zich zelf zijn, lekker in zijn of haar vel zitten? Op een plek waar het zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelt.

Koningskinderen onderscheidt zich als kinderopvang, maar waar zit em dat nou precies in…? Naast goed spelmateriaal, gekwalificeerd personeel, verantwoorde voeding, de juiste inrichting en een degelijk Pedagogisch Beleid, heb je ook de goede sfeer nodig…

Koningskinderen Kinderopvang is in 2002 gestart met het idee dat de mensen op de werkvloer het verschil maken, niet het management. Wij willen dat onze medewerkers zich kunnen ontplooien, dat ze groeien in hun werk en zich gewaardeerd voelen. Door de kinderen, hun ouders en door hun collega’s. De vrijheid voelen om zelf taken op te pakken, zaken op je eigen manier te mogen invullen en je gesteund te voelen door je collega’s vinden wij heel belangrijk!
Door de korte lijnen en de platte organisatiestructuur voelen mensen zich gehoord, weten medewerkers snel hoe ze moeten handelen in een probleemsituatie en weten ouders dat we meteen meeschakelen wanneer ze ons een probleem voorleggen.
Een basis van vertrouwen, veiligheid, accepteren, respecteren en gedeelde zorg. Een sterke basis waarbij wij met veel liefde, passie, blijdschap, humor, warmte en gekkigheid de zorg voor uw kind mogen delen. Wij hopen dat ouders dat ervaren als ze bij ons binnenlopen. De eerste keer bij de rondleiding, maar ook alle keren die daarop zullen volgen.

Welkom bij Koningskinderen!