Oudercomissie

Binnen de visie van Koningskinderen speelt de medezeggenschap van ouders een belangrijke rol. Wij horen graag terug waar u als ouder tegenaan loopt, waar verbeteringen kunnen plaatsvinden, maar ook waar u erg tevreden over bent.

Als ouder kunt u meedenken in de Oudercommissie (OC). Binnen de OC worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met het beleid binnen onze organisatie, de Visie van Koningskinderen, de dagelijkse gang van zaken op de groepen, de activiteitenprogramma’s die we aanbieden, de aansluiting van opvang aan school, de tarieven, kortom alles wat te maken heeft met de opvang van uw kind.

De locaties van Koningskinderen hebben ieder een eigen OC, BSO Schatrijk is hierin aangemerkt als een dependance van Villa Vorstelijk.

Zelf een OClid worden of een idee onder de aandacht brengen kan door de Oudercommissie van de desbetreffende locatie te mailen:

Het Koninkrijk ochetkoninkrijk@koningskinderen.nl
Villa Vorstelijk ocvillavorstelijk@koningskinderen.nl
Hummelrijk ochummelrijk@koningskinderen.nl
Paleis Eigenwijs ocpaleiseigenwijs@koningskinderen.nl